Rasfoire documente

Decizia 621/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 158 din 20-feb-2018

Decizia 622/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3) şi art. 24 alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 158 din 20-feb-2018

Hotarirea 54/2018 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului

publicat in M.Of. 158 din 20-feb-2018

Ordinul 15/2018 pentru stabilirea datelor de identificare a vehiculului care se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate şi a codurilor armonizate aferente acestora

publicat in M.Of. 158 din 20-feb-2018

Ordinul 106/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Moşoaia din judeţul Argeş

publicat in M.Of. 158 din 20-feb-2018

Ordinul 107/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 158 din 20-feb-2018