Rasfoire documente

Hotarirea 47/2018 privind înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie, radierea unui bun din domeniul public al statului şi modificarea denumirii, datelor de identificare, valorii de inventar sau bazei legale a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie

publicat in M.Of. 156 din 20-feb-2018

Ordinul 93/2018 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 156 din 20-feb-2018

Ordinul 94/2018 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman

publicat in M.Of. 156 din 20-feb-2018

Ordinul 95/2018 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Drăgăneşti, judeţul Prahova

publicat in M.Of. 156 din 20-feb-2018

Ordinul 96/2018 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Grădina, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 156 din 20-feb-2018