Rasfoire documente

Decizia 721/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) coroborate cu cele ale alin. (5^1) al aceluiaşi articol din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 140 din 14-feb-2018

Ordinul 35/2018 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.149/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea

publicat in M.Of. 140 din 14-feb-2018

Ordinul 43/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Motru din judeţul Gorj

publicat in M.Of. 140 din 14-feb-2018

Ordinul 179/2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora

publicat in M.Of. 140 din 14-feb-2018

Ordinul 3131/2018 privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică

publicat in M.Of. 140 din 14-feb-2018

Ordinul 104/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 140 din 14-feb-2018