Rasfoire documente

Decizia 68/2018 pentru reluarea activităţii doamnei Elena Petraşcu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 145 din 15-feb-2018

Decizia 69/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dragoş Vasile Pelmuş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 145 din 15-feb-2018

Decizia 70/2018 privind aplicarea mobilităţii doamnei Georgeta Gavrilă din funcţia publică temporar vacantă de secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 145 din 15-feb-2018

Decizia 71/2018 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Elena Petraşcu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică temporar vacantă de secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 145 din 15-feb-2018

Decizia 72/2018 privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihai-Iulian Vişan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 145 din 15-feb-2018

Decizia 73/2018 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Gheorghe Achim, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 145 din 15-feb-2018

Decizia 74/2018 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi pe anul 2018 ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice

publicat in M.Of. 145 din 15-feb-2018