Rasfoire documente

Hotarirea 10/2018 privind raportul final al Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial

publicat in M.Of. 138 din 13-feb-2018

Hotarirea 5/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 121/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

publicat in M.Of. 138 din 13-feb-2018

Hotarirea 8/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

publicat in M.Of. 138 din 13-feb-2018

Decizia 67/2018 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Gheorghe Popescu

publicat in M.Of. 138 din 13-feb-2018

Hotarirea 9/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

publicat in M.Of. 138 din 13-feb-2018

Hotarirea 4/2018 privind validarea unor mandate de deputat

publicat in M.Of. 138 din 13-feb-2018

Hotarirea 6/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 138 din 13-feb-2018

Hotarirea 7/2018 pentru desemnarea reprezentanţilor Parlamentului României, Camera Deputaţilor, în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 138 din 13-feb-2018

Decizia 677/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, şi ale art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

publicat in M.Of. 138 din 13-feb-2018

Hotarirea 44/2018 pentru modificarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012

publicat in M.Of. 138 din 13-feb-2018

Hotarirea 45/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 138 din 13-feb-2018

Decizia 66/2018 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Gheorghe Popescu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 138 din 13-feb-2018

Ordinul 102/2018 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 din unitatea administrativ-teritorială Căpreni, judeţul Gorj

publicat in M.Of. 138 din 13-feb-2018

Ordinul 442/C/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui funcţionar public cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 138 din 13-feb-2018