Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2018 de implementare a prevederilor Regulamentului sanitar internaţional 2005 referitoare la vaccinarea contra febrei galbene şi/sau a altor boli care pot constitui o ameninţare pentru sănătatea publică

publicat in M.Of. 136 din 13-feb-2018

Decizia 731/2017 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 71/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

publicat in M.Of. 136 din 13-feb-2018

Ordinul 45/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu

publicat in M.Of. 136 din 13-feb-2018

Ordinul 46/2018 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 136 din 13-feb-2018

Ordinul 110/2018 pentru aprobarea normelor metodologice de implementare a prevederilor Regulamentului sanitar internaţional 2005 referitoare la vaccinarea contra febrei galbene şi/sau a altor boli care pot constitui o ameninţare pentru sănătatea publică

publicat in M.Of. 136 din 13-feb-2018

Ordinul 32/2018 pentru modificarea Condiţiilor generale asociate licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici care nu sunt concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2014

publicat in M.Of. 136 din 13-feb-2018