Rasfoire documente

Ordinul 24/2018 pentru aprobarea Procedurii de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi entităţile aflate în subordinea, în coordonarea şi sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

publicat in M.Of. 135 din 13-feb-2018

Decizia 722/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (8) şi art. 320 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii coroborate cu cele ale art. 24 şi art. 131 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 135 din 13-feb-2018

Decizia 774/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (2) lit. d) şi art. 83 alin. (2) din Codul penal, raportat la dispoziţiile art. 318 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 135 din 13-feb-2018

Hotarirea 41/2018 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 135 din 13-feb-2018

Ordinul 10/2018 pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 135 din 13-feb-2018

Ordinul 3058/2018 privind reglementarea funcţiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I ''Familia ocupaţională de funcţii bugetare Învăţământ'' la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 135 din 13-feb-2018

Ordinul 943/2018 privind reglementarea funcţiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I ''Familia ocupaţională de funcţii bugetare Învăţământ'' la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 135 din 13-feb-2018