Rasfoire documente

Hotarirea 4/2018 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei 1.313/2013/UE privind un mecanism de protecţie civilă a Uniunii Europene - COM (2017) 772 final

publicat in M.Of. 121 din 08-feb-2018

Decizia 745/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. b) coroborate cu cele ale art. 40 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 121 din 08-feb-2018

Ordinul 94/2018 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii INDUSTRIAL PARK IŞALNIŢA - S.R.L.

publicat in M.Of. 121 din 08-feb-2018

Ordinul 171/2018 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.502/2014 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC INDUSTRIAL BĂRCĂNEŞTI - S.A.

publicat in M.Of. 121 din 08-feb-2018

Ordinul 188/2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) ''Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal''

publicat in M.Of. 121 din 08-feb-2018

Ordinul 33/2018 pentru modificarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015

publicat in M.Of. 121 din 08-feb-2018

Circulara 4/2018 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 121 din 08-feb-2018