Rasfoire documente

Hotarirea 3/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

publicat in M.Of. 128 din 09-feb-2018

Hotarirea 4/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară

publicat in M.Of. 128 din 09-feb-2018

Hotarirea 5/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

publicat in M.Of. 128 din 09-feb-2018

Hotarirea 6/2018 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 67/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie

publicat in M.Of. 128 din 09-feb-2018

Hotarirea 7/2018 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

publicat in M.Of. 128 din 09-feb-2018

Hotarirea 37/2018 pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

publicat in M.Of. 128 din 09-feb-2018

Hotarirea 38/2018 privind participarea statului român, reprezentat prin Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, la majorarea capitalului social al Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A.

publicat in M.Of. 128 din 09-feb-2018

Hotarirea 39/2018 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2018, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

publicat in M.Of. 128 din 09-feb-2018

Decizia 62/2018 pentru numirea doamnei Oana-Elena Pintilei în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 128 din 09-feb-2018

Decizia 63/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ciprian-Constantin Rusu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Turismului

publicat in M.Of. 128 din 09-feb-2018

Ordinul 1254/2018 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna februarie 2018

publicat in M.Of. 128 din 09-feb-2018

Ordinul 1298/2018 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

publicat in M.Of. 128 din 09-feb-2018

Rectificare din 2018 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2017 privind aprobarea circumstanţelor şi procedura specifică aferente etapei 1 a programului esenţial de înzestrare ''Transportor blindat pentru trupe 8x8'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din data de 4 decembrie 2017

publicat in M.Of. 128 din 09-feb-2018

Decizia 28/2017 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa privind modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 133 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 107 din Codul civil, în sensul de a se stabili dacă instanţa competentă să soluţioneze cererile având ca obiect înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă cu tutela este judecătoria sau tribunalul

publicat in M.Of. 128 din 09-feb-2018

Hotarirea 2/2018 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019

publicat in M.Of. 128 din 09-feb-2018