Rasfoire documente

Decizia 692/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 124 din 08-feb-2018

Decizia 695/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. a)-e) şi art. 2 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

publicat in M.Of. 124 din 08-feb-2018

Decizia 765/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 124 din 08-feb-2018

Decizia 60/2018 pentru eliberarea doamnei Andreea Păstîrnac din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 124 din 08-feb-2018

Decizia 61/2018 privind numirea doamnei Andreea Păstîrnac în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 124 din 08-feb-2018

Decizia 764/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) lit. c) şi art. 16 alin. (2) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

publicat in M.Of. 124 din 08-feb-2018

Hotarirea 5/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 124 din 08-feb-2018