Rasfoire documente

Ordinul 227/2018 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice

publicat in M.Of. 1114 din 28-dec-2018

Contract-Cadru din 2018 de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum Nr. ......... din data ........

publicat in M.Of. 1114 din 28-dec-2018

Hotarirea 1008/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Reabilitare DN 1C/DN 19; DN 1C Baia Mare - Livada, km 155 +125 - km 200 + 170; DN 19 Satu Mare - Livada, km 135 + 000 - km 150 + 000; reabilitare DN 1C Livada - Halmeu, km 200 + 170 - km 216 + 630''

publicat in M.Of. 1114 din 28-dec-2018

Ordinul 1635/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate în unitatea administrativ-teritorială Gălăuţaş, Judeţul Harghita

publicat in M.Of. 1114 din 28-dec-2018

Ordinul 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice ''Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea''

publicat in M.Of. 1114 din 28-dec-2018