Rasfoire documente

Ordinul 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor

publicat in M.Of. 1113 din 28-dec-2018

Decretul 1327/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1113 din 28-dec-2018

Decretul 1313/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1113 din 28-dec-2018

Decretul 1314/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1113 din 28-dec-2018

Decretul 1315/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1113 din 28-dec-2018

Decretul 1316/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1113 din 28-dec-2018

Decretul 1317/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1113 din 28-dec-2018

Decretul 1318/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1113 din 28-dec-2018

Decretul 1319/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1113 din 28-dec-2018

Decretul 1320/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1113 din 28-dec-2018

Decretul 1321/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1113 din 28-dec-2018

Decretul 1322/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1113 din 28-dec-2018

Decretul 1323/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1113 din 28-dec-2018

Decretul 1324/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1113 din 28-dec-2018

Decretul 1325/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1113 din 28-dec-2018

Decretul 1326/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1113 din 28-dec-2018

Decretul 1328/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1113 din 28-dec-2018

Decretul 1329/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1113 din 28-dec-2018

Decretul 1330/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1113 din 28-dec-2018

Decretul 1312/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1113 din 28-dec-2018

Hotarirea 1038/2018 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 472/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Vrancea

publicat in M.Of. 1113 din 28-dec-2018

Ordinul 6466/2018 pentru modificarea reglementării tehnice ''Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133-2013'', aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.901/2013

publicat in M.Of. 1113 din 28-dec-2018

Ordinul 6543/2018 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.544/2018 pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2018

publicat in M.Of. 1113 din 28-dec-2018