Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2018 privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 1111 din 28-dec-2018

Legea 331/2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea unităţilor de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor şi/sau prelucrarea cărnii în zona montană

publicat in M.Of. 1111 din 28-dec-2018

Decretul 1270/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea unităţilor de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor şi/sau prelucrarea cărnii în zona montană

publicat in M.Of. 1111 din 28-dec-2018

Legea 333/2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană

publicat in M.Of. 1111 din 28-dec-2018

Decretul 1272/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană

publicat in M.Of. 1111 din 28-dec-2018

Hotarirea 1035/2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

publicat in M.Of. 1111 din 28-dec-2018

Hotarirea 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 1111 din 28-dec-2018

Ordinul 317/2018 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 202/2018 privind stabilirea Procedurii de selecţie a beneficiarilor şi a proiectelor şi structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile

publicat in M.Of. 1111 din 28-dec-2018