Rasfoire documente

Ordinul 9/2018 privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate drept alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII)

publicat in M.Of. 1110 din 28-dec-2018

Ordinul 2578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti

publicat in M.Of. 1110 din 28-dec-2018

Circulara 32/2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului - moneda din aur de 10 ducaţi Mihai Viteazul

publicat in M.Of. 1110 din 28-dec-2018

Circulara 33/2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unor monede dedicate preluării de către România, la 1 ianuarie 2019, a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene

publicat in M.Of. 1110 din 28-dec-2018

Legea 354/2018 pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 1110 din 28-dec-2018

Decretul 1303/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 1110 din 28-dec-2018

Ordinul 146/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti

publicat in M.Of. 1110 din 28-dec-2018

Ordinul 1616/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut

publicat in M.Of. 1110 din 28-dec-2018

Ordinul 1608/2018 privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 1110 din 28-dec-2018