Rasfoire documente

Decretul 1276/2018 pentru promulgarea Legii privind statutul inspectorului de muncă

publicat in M.Of. 1107 din 28-dec-2018

Legea 338/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România

publicat in M.Of. 1107 din 28-dec-2018

Decretul 1277/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România

publicat in M.Of. 1107 din 28-dec-2018

Legea 339/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2018 privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 1107 din 28-dec-2018

Decretul 1266/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene

publicat in M.Of. 1107 din 28-dec-2018

Decretul 1275/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară

publicat in M.Of. 1107 din 28-dec-2018

Decretul 1278/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2018 privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 1107 din 28-dec-2018

Decizia 640/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) şi art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 1107 din 28-dec-2018

Ordinul 1911/2018 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250

publicat in M.Of. 1107 din 28-dec-2018

Legea 337/2018 privind statutul inspectorului de muncă

publicat in M.Of. 1107 din 28-dec-2018

Legea 327/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene

publicat in M.Of. 1107 din 28-dec-2018

Legea 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară

publicat in M.Of. 1107 din 28-dec-2018