Rasfoire documente

Decizia 519/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

publicat in M.Of. 1105 din 27-dec-2018

Hotarirea 1030/2018 privind revocarea şi numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 442/2017 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

publicat in M.Of. 1105 din 27-dec-2018

Hotarirea 1031/2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an''

publicat in M.Of. 1105 din 27-dec-2018

Hotarirea 1032/2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al ''Liniei electrice aeriene (LEA) 110 kV dublu circuit CHE Bumbeşti - borna 35 bis LEA 110 kV Târgu Jiu Nord - Parângu circuitul 2'' pentru racordarea la Sistemul Electroenergetic Naţional a Centralei Hidroelectrice Bumbeşti, obiectiv din cadrul lucrării de utilitate publică şi interes naţional ''Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni - Bumbeşti'', judeţele Gorj şi Hunedoara

publicat in M.Of. 1105 din 27-dec-2018

Ordinul 3893/2018 privind deschiderea contului unic pentru achitarea amenzilor contravenţionale potrivit prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale

publicat in M.Of. 1105 din 27-dec-2018

Ordonanta urgenta 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public

publicat in M.Of. 1105 din 27-dec-2018