Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2018 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

publicat in M.Of. 1104 din 27-dec-2018

Legea 324/2018 pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

publicat in M.Of. 1104 din 27-dec-2018

Decretul 1263/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

publicat in M.Of. 1104 din 27-dec-2018

Legea 342/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

publicat in M.Of. 1104 din 27-dec-2018

Decretul 1281/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

publicat in M.Of. 1104 din 27-dec-2018

Hotarirea 1022/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în turism - şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism

publicat in M.Of. 1104 din 27-dec-2018

Hotarirea 1029/2018 privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale ''ROMGAZ'' - S.A.

publicat in M.Of. 1104 din 27-dec-2018

Ordinul 1516/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

publicat in M.Of. 1104 din 27-dec-2018

Ordinul 1633/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate în unitatea administrativ - teritorială Ghindăreşti, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 1104 din 27-dec-2018

Ordinul 1905/2018 privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ''METROREX''- S.A. aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016, prin încheierea Actului adiţional nr. 4 pentru anul 2018, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2018 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2018

publicat in M.Of. 1104 din 27-dec-2018

Actul Aditional 4/2018 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ''METROREX''- S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016

publicat in M.Of. 1104 din 27-dec-2018

Ordinul 3858/2018 pentru completarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.809/2018

publicat in M.Of. 1104 din 27-dec-2018