Rasfoire documente

Legea 335/2018 pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 1103 din 27-dec-2018

Decretul 1274/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 1103 din 27-dec-2018

Decretul 1271/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane

publicat in M.Of. 1103 din 27-dec-2018

Legea 334/2018 pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană

publicat in M.Of. 1103 din 27-dec-2018

Decretul 1273/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană

publicat in M.Of. 1103 din 27-dec-2018

Legea 329/2018 pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 1103 din 27-dec-2018

Decretul 1268/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 1103 din 27-dec-2018

Legea 330/2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară de lână şi piei în zona montană

publicat in M.Of. 1103 din 27-dec-2018

Decretul 1269/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară de lână şi piei în zona montană

publicat in M.Of. 1103 din 27-dec-2018

Legea 332/2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane

publicat in M.Of. 1103 din 27-dec-2018

Ordinul 203/2018 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală

publicat in M.Of. 1103 din 27-dec-2018

Ordinul 1518/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Corbu Nou Cercetare SPP din judeţul Brăila, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 1103 din 27-dec-2018

Ordinul 1519/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Grădiştea - Terasă din judeţul Călăraşi, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 1103 din 27-dec-2018

Ordinul 1520/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ozun din judeţul Covasna, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 1103 din 27-dec-2018

Ordinul 1521/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Putineiu SPpC13 şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Putineiu SPpC14 din judeţul Giurgiu, în proprietatea acestor organizaţii

publicat in M.Of. 1103 din 27-dec-2018

Ordinul 1522/2018 pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Galaţi

publicat in M.Of. 1103 din 27-dec-2018