Rasfoire documente

Legea 316/2018 privind desfiinţarea Universităţii Financiar-Bancare din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 1101 din 27-dec-2018

Decretul 1252/2018 pentru promulgarea Legii privind desfiinţarea Universităţii Financiar-Bancare din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 1101 din 27-dec-2018

Legea 317/2018 privind desfiinţarea Universităţii ''George Bariţiu'' din Braşov

publicat in M.Of. 1101 din 27-dec-2018

Decretul 1253/2018 pentru promulgarea Legii privind desfiinţarea Universităţii ''George Bariţiu'' din Braşov

publicat in M.Of. 1101 din 27-dec-2018

Legea 318/2018 privind desfiinţarea Universităţii ''Mihai Eminescu'' din municipiul Timişoara, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 1101 din 27-dec-2018

Decretul 1254/2018 pentru promulgarea Legii privind desfiinţarea Universităţii ''Mihai Eminescu'' din municipiul Timişoara, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 1101 din 27-dec-2018

Legea 319/2018 privind desfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti

publicat in M.Of. 1101 din 27-dec-2018

Decretul 1255/2018 pentru promulgarea Legii privind desfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti

publicat in M.Of. 1101 din 27-dec-2018

Legea 320/2018 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 443/2002 privind înfiinţarea Universităţii ''Spiru Haret'' din Bucureşti

publicat in M.Of. 1101 din 27-dec-2018

Decretul 1256/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 443/2002 privind înfiinţarea Universităţii ''Spiru Haret'' din Bucureşti

publicat in M.Of. 1101 din 27-dec-2018

Legea 321/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore

publicat in M.Of. 1101 din 27-dec-2018

Decretul 1260/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore

publicat in M.Of. 1101 din 27-dec-2018

Decretul 1262/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

publicat in M.Of. 1101 din 27-dec-2018

Hotarirea 187/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de renunţare la schimbarea sezonieră a orei şi de abrogare a Directivei 2000/84/CE - COM (2018) 639 final

publicat in M.Of. 1101 din 27-dec-2018

Hotarirea 188/2018 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de adaptare a Directivei 2012/27/UE [astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/XXX/UE] privind eficienţa energetică şi a Regulamentului (UE) 2018/XXX [guvernanţa uniunii energetice] având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană - COM (2018) 744 final

publicat in M.Of. 1101 din 27-dec-2018

Hotarirea 189/2018 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei pentru 2019 - îndeplinirea promisiunilor făcute şi pregătirea pentru viitor - COM (2018) 800 final

publicat in M.Of. 1101 din 27-dec-2018

Ordinul 221/2018 privind obligaţia participanţilor la piaţa de gaze naturale de a tranzacţiona pe pieţele centralizate din România

publicat in M.Of. 1101 din 27-dec-2018

Legea 323/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

publicat in M.Of. 1101 din 27-dec-2018