Rasfoire documente

Decizia 639/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) pct. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 1100 din 27-dec-2018

Hotarirea 965/2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Cozma, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 1100 din 27-dec-2018

Hotarirea 966/2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Valu lui Traian, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 1100 din 27-dec-2018

Hotarirea 967/2018 privind aprobarea stemei comunei Leleşti, judeţul Gorj

publicat in M.Of. 1100 din 27-dec-2018

Hotarirea 968/2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Socol, judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 1100 din 27-dec-2018

Hotarirea 969/2018 privind aprobarea stemei comunei Mociu, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 1100 din 27-dec-2018

Hotarirea 970/2018 privind aprobarea stemei comunei Cristian, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 1100 din 27-dec-2018

Ordinul 551/2018 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase

publicat in M.Of. 1100 din 27-dec-2018