Rasfoire documente

Ordinul 5645/2017 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2018

Hotarirea 949/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2018

Hotarirea 952/2017 privind trecerea unor părţi de imobil, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi transmiterea acestora în folosinţa gratuită a Asociaţiei Române pentru Transparenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2018

Ordinul 2824/2017 pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2018

Ordinul 3725/C/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bazei de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2018

Norme Metodologice din 2017 pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2018

Regulament din 2017 al Bazei de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2018

Metodologie din 2017 de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2018