Rasfoire documente

Decizia 57/2018 privind numirea unor membri în Comisia de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici şi pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 473/2012 privind numirea Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici

publicat in M.Of. 114 din 06-feb-2018

Decizia 58/2018 privind numirea Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici

publicat in M.Of. 114 din 06-feb-2018

Decizia 59/2018 privind numirea Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici

publicat in M.Of. 114 din 06-feb-2018

Ordinul 5686/2017 privind modificarea şi completarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS), aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.475/2017

publicat in M.Of. 114 din 06-feb-2018

Ordinul 184/2018 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

publicat in M.Of. 114 din 06-feb-2018

Decizia 88/2017 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: ''Procedura de executare prevăzută de art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, este o procedură de executare silită? În cadrul procedurii de executare prevăzute de art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 se poate formula contestaţie la executare propriu-zisă, prevăzută de art. 712 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în ceea ce priveşte cuantumul sumei ce se execută, coroborat cu art. 628 alin. (2)-(5) din Codul de procedură civilă?''

publicat in M.Of. 114 din 06-feb-2018