Rasfoire documente

Decizia 21/2018 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 6-9 decembrie 2018 în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat

publicat in M.Of. 1038 din 06-dec-2018

Ordinul 1133/2018 pentru prelungirea cu 60 de zile a termenelor stabilite la art. 3 şi 4 din Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 827/2018 privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea pestei porcine africane

publicat in M.Of. 1038 din 06-dec-2018

Ordinul 2852/2018 privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a imobilelor situate la adresa poştală şos. Panduri nr. 71, sector 5, Bucureşti, aflate în proprietatea S.C. SPAVIN INVEST - S.R.L., părţi ale monumentului istoric clasat cu denumirea întreprinderea ''Uzinele Chimice Române'', sos. Panduri nr. 71-75, sector 5, Bucureşti, având cod LMI B-II-m-B-19321

publicat in M.Of. 1038 din 06-dec-2018

Ordinul 2889/2018 de aprobare a Regulamentului privind procedurile de prese lecţie naţională pentru acordarea Mărcii patrimoniului european şi de monitorizare a siturilor preselectate pentru Marca patrimoniului european

publicat in M.Of. 1038 din 06-dec-2018

Regulament din 2018 privind procedurile de preselecţie naţională pentru acordarea Mărcii patrimoniului european si de monitorizare a siturilor preselectate pentru Marca patrimoniului european

publicat in M.Of. 1038 din 06-dec-2018

Ordinul 131/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari

publicat in M.Of. 1038 din 06-dec-2018

Regulament din 2018 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari

publicat in M.Of. 1038 din 06-dec-2018