Rasfoire documente

Legea 288/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1036 din 06-dec-2018

Decretul 1045/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1036 din 06-dec-2018

Ordinul 1617/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 19 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 1036 din 06-dec-2018

Ordinul 1525/2018 privind aprobarea preţului maximal cu ridicata fără TVA pentru medicamentul PRIVIGEN 100 mg/ml, soluţie perfuzabilă 100 mg/ml, cutie cu un flacon x 50 ml soluţie perfuzabilă

publicat in M.Of. 1036 din 06-dec-2018

Ordinul 1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat

publicat in M.Of. 1036 din 06-dec-2018

Norme Metodologice din 2018 pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat

publicat in M.Of. 1036 din 06-dec-2018

Ordinul 1411/2018 privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea Instrucţiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 724/2010

publicat in M.Of. 1036 din 06-dec-2018

Instructiuni din 2018 pentru modificarea Instrucţiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 724/2010

publicat in M.Of. 1036 din 06-dec-2018