Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 103/2018 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

publicat in M.Of. 1028 din 03-dec-2018

Legea 285/2018 pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 1028 din 03-dec-2018

Decretul 1042/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 1028 din 03-dec-2018

Legea 289/2018 pentru modificarea art. 11 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 1028 din 03-dec-2018

Decretul 1046/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 11 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 1028 din 03-dec-2018

Ordinul 1488/2018 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 1028 din 03-dec-2018

Hotarirea 36/2018 privind dobândirea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut

publicat in M.Of. 1028 din 03-dec-2018

Ordinul 3260/2018 pentru aprobarea nominalizării evaluatorilor care vor realiza activităţile de evaluare externă a managerilor publici, precum şi pentru aprobarea planificării desfăşurării activităţilor de evaluare externă a managerilor publici

publicat in M.Of. 1028 din 03-dec-2018