Rasfoire documente

Legea 275/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

publicat in M.Of. 1027 din 03-dec-2018

Decretul 952/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

publicat in M.Of. 1027 din 03-dec-2018

Decretul 1105/2018 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Informaţii Externe

publicat in M.Of. 1027 din 03-dec-2018

Decretul 1106/2018 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Informaţii Externe

publicat in M.Of. 1027 din 03-dec-2018

Decretul 1108/2018 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

publicat in M.Of. 1027 din 03-dec-2018

Decretul 1109/2018 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

publicat in M.Of. 1027 din 03-dec-2018

Decretul 1110/2018 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

publicat in M.Of. 1027 din 03-dec-2018

Decretul 1111/2018 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

publicat in M.Of. 1027 din 03-dec-2018

Decretul 1112/2018 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

publicat in M.Of. 1027 din 03-dec-2018

Decretul 1113/2018 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

publicat in M.Of. 1027 din 03-dec-2018

Decretul 1114/2018 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în rezervă, a unui general-maior cu două stele, în rezervă, din Serviciul de Protecţie şi Pază

publicat in M.Of. 1027 din 03-dec-2018

Decretul 1115/2018 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel, în rezervă, din Serviciul de Protecţie şi Pază

publicat in M.Of. 1027 din 03-dec-2018

Decretul 1116/2018 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel, în rezervă, din Serviciul de Protecţie şi Pază

publicat in M.Of. 1027 din 03-dec-2018

Decretul 1117/2018 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel, în rezervă, din Serviciul de Protecţie şi Pază

publicat in M.Of. 1027 din 03-dec-2018

Decretul 1118/2018 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel, în rezervă, din Serviciul de Protecţie şi Pază

publicat in M.Of. 1027 din 03-dec-2018

Decretul 1119/2018 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Serviciul de Protecţie şi Pază

publicat in M.Of. 1027 din 03-dec-2018

Hotarirea 928/2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

publicat in M.Of. 1027 din 03-dec-2018

Hotarirea 929/2018 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilul înscris la nr. MFP 155282, aflat în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş

publicat in M.Of. 1027 din 03-dec-2018

Ordinul 1734/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

publicat in M.Of. 1027 din 03-dec-2018