Rasfoire documente

Decretul 966/2018 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018

Decretul 967/2018 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018

Decretul 968/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018

Decretul 969/2018 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Bărbăţie şi Credinţă

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018

Decretul 1017/2018 privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere, unui comandor, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018

Decretul 1018/2018 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018

Decretul 1019/2018 privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere, unui comandor, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018

Decretul 1020/2018 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018

Decretul 1021/2018 privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere, unui comandor, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018

Decretul 1022/2018 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018

Decretul 1023/2018 privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere, unui comandor, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018

Decretul 1024/2018 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018

Decretul 1025/2018 privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere, unui comandor, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018

Decretul 1026/2018 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018

Decretul 1027/2018 privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere, unui comandor, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018

Decretul 1028/2018 privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere, unui comandor, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018

Decretul 1029/2018 privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere, unui comandor, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018

Decretul 1030/2018 privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere, unui comandor, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018

Decretul 1031/2018 privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea, în retragere, unui comandor, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018

Decretul 1032/2018 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în rezervă, a unui general-maior cu două stele, în rezervă, din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018

Decretul 1033/2018 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018

Decretul 1034/2018 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018

Decretul 1035/2018 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel, în rezervă, din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018

Ordinul M204/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018

Ordinul M205/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018

Ordinul 1512/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018

Ordinul 1547/2018 privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018

Ordinul M206/2000 conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui preot militar din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018

Ordinul 1546/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

publicat in M.Of. 1018 din 29-noi-2018