Rasfoire documente

Decizia 1331/2018 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii TAR & TAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 1011 din 29-noi-2018

Hotarirea 41/2018 privind eliberarea de duplicate ale autorizaţiei de liberă practică eliberate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

publicat in M.Of. 1011 din 29-noi-2018

Legea 261/2018 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate cu Biroul mediatorului stabilit în baza Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr. 1.904(2009), semnat la New York la 15 iunie 2017

publicat in M.Of. 1011 din 29-noi-2018

Decretul 902/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate cu Biroul mediatorului stabilit în baza Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr. 1.904(2009), semnat la New York la 15 iunie 2017

publicat in M.Of. 1011 din 29-noi-2018

Hotarirea 76/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliul European - O Europă care protejează: o iniţiativă de extindere a competenţelor Parchetului European pentru a include infracţiunile de terorism transfrontaliere - Contribuţia Comisiei Europene la reuniunea liderilor din Salzburg din 19-20 septembrie 2018 - COM (2018)641

publicat in M.Of. 1011 din 29-noi-2018

Hotarirea 77/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Conectarea Europei cu Asia - Elementele constitutive pentru o strategie a UE JOIN - (2018)31

publicat in M.Of. 1011 din 29-noi-2018

Ordinul 3626/2018 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate

publicat in M.Of. 1011 din 29-noi-2018

Decizia 1328/2018 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii MULTIEXPERT ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 1011 din 29-noi-2018

Decizia 1329/2018 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SOLARIS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 1011 din 29-noi-2018

Decizia 1330/2018 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii STAR OFFICE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 1011 din 29-noi-2018

Acord din 2017 între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate cu Biroul mediatorului stabilit în baza Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr. 1.904(2009)

publicat in M.Of. 1011 din 29-noi-2018