Rasfoire documente

Ordinul 1106/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră

publicat in M.Of. 1010 din 28-noi-2018

Regulament din 2018 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră

publicat in M.Of. 1010 din 28-noi-2018

Ordinul 134/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari

publicat in M.Of. 1010 din 28-noi-2018

Ordinul 135/2018 privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri

publicat in M.Of. 1010 din 28-noi-2018

Ordinul 266/2018 pentru aprobarea Normelor privind raportarea către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar a încălcărilor reglementărilor în domeniul auditului statutar

publicat in M.Of. 1010 din 28-noi-2018

Norma din 2018 privind raportarea către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar a încălcărilor reglementărilor în domeniul auditului statutar

publicat in M.Of. 1010 din 28-noi-2018

Rectificare din 2018 în anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.458/2018 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 21 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 1010 din 28-noi-2018