Rasfoire documente

Legea 279/2018 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin

publicat in M.Of. 1009 din 28-noi-2018

Decretul 957/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin

publicat in M.Of. 1009 din 28-noi-2018

Hotarirea 174/2018 privind contul de execuţie a bugetului Senatului pe anul 2017

publicat in M.Of. 1009 din 28-noi-2018

Hotarirea 924/2018 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 308/2015 privind modificarea caracteristicilor tehnice, actualizarea valorii de inventar, aprobarea închirierii unor spaţii, precum şi scăderea unor bunuri ca urmare a pieirii acestora, bunuri din domeniul public al statului şi administrarea Institutului Naţional de Boli Infecţioase ''Prof. dr. Matei Balş'', unitate din subordinea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 1009 din 28-noi-2018

Hotarirea 925/2018 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2019, 2020 şi 2021, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 1009 din 28-noi-2018

Ordinul 1545/2018 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 1009 din 28-noi-2018

Rectificare din 2018 în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.286/2018 privind aprobarea modelului Convenţiei privind implementarea Programului ''INVESTEŞTE ÎN TINE'' şi a modelului Convenţiei de garantare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 9 octombrie 2018

publicat in M.Of. 1009 din 28-noi-2018

Rectificare din 2018 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.947/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Naţional din municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 1 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 1009 din 28-noi-2018

Hotarirea 175/2018 privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

publicat in M.Of. 1009 din 28-noi-2018