Rasfoire documente

Legea 280/2018 pentru completarea menţiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

publicat in M.Of. 1008 din 28-noi-2018

Decretul 958/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea menţiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

publicat in M.Of. 1008 din 28-noi-2018

Legea 281/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2018 privind desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti din subordinea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 1008 din 28-noi-2018

Decretul 959/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2018 privind desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti din subordinea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 1008 din 28-noi-2018

Legea 282/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2018 privind prorogarea termenului reglementat de alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

publicat in M.Of. 1008 din 28-noi-2018

Decretul 960/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2018 privind prorogarea termenului reglementat de alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

publicat in M.Of. 1008 din 28-noi-2018

Legea 283/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru completarea art. 2 alin. (2) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

publicat in M.Of. 1008 din 28-noi-2018

Decretul 961/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru completarea art. 2 alin. (2) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

publicat in M.Of. 1008 din 28-noi-2018

Hotarirea 173/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 1008 din 28-noi-2018

Decizia 297/2018 pentru eliberarea domnului Tiberius-Marius Brădăţan din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 1008 din 28-noi-2018

Decizia 298/2018 pentru numirea domnului Tiberius-Marius Brădăţan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 1008 din 28-noi-2018

Decizia 299/2018 pentru eliberarea domnului Veaceslav Şaramet din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

publicat in M.Of. 1008 din 28-noi-2018

Decizia 300/2018 pentru numirea domnului Victor Alexeev în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

publicat in M.Of. 1008 din 28-noi-2018

Decizia 301/2018 privind numirea domnului Daniel-Constantin Coroamă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 1008 din 28-noi-2018

Decizia 302/2018 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al doamnei Claudia Ioana Szabo, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 1008 din 28-noi-2018

Ordinul 1084/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile şi modalităţile privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 1008 din 28-noi-2018

Ordinul 2892/2018 pentru modificarea pct. 34 din Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.613/2018

publicat in M.Of. 1008 din 28-noi-2018

Ordinul 2942/2018 privind modificarea unor acte normative referitoare la administrarea şi monitorizarea contribuabililor mari şi mijlocii

publicat in M.Of. 1008 din 28-noi-2018

Circulara 29/2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unei bancnote dedicate împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918

publicat in M.Of. 1008 din 28-noi-2018

Norme Metodologice din 2018 referitoare la criteriile şi modalităţile privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 1008 din 28-noi-2018