Rasfoire documente

Legea 276/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 1006 din 28-noi-2018

Decretul 954/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 1006 din 28-noi-2018

Legea 277/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 1006 din 28-noi-2018

Decretul 955/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 1006 din 28-noi-2018

Legea 278/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene

publicat in M.Of. 1006 din 28-noi-2018

Decretul 956/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene

publicat in M.Of. 1006 din 28-noi-2018

Decizia 619/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României

publicat in M.Of. 1006 din 28-noi-2018

Ordinul 2936/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili persoane fizice

publicat in M.Of. 1006 din 28-noi-2018

Decizia 1367/2018 privind sancţionarea Societăţii MAGAZINUL DE ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

publicat in M.Of. 1006 din 28-noi-2018