Rasfoire documente

Hotarirea 908/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

publicat in M.Of. 1003 din 27-noi-2018

Hotarirea 909/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti'', aflate pe raza localităţii Voluntari din judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 1003 din 27-noi-2018

Hotarirea 910/2018 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1003 din 27-noi-2018

Hotarirea 911/2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul 378 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani, judeţul Botoşani, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1003 din 27-noi-2018

Decizia 296/2018 privind modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 644/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comitetului interministerial pentru Centenar

publicat in M.Of. 1003 din 27-noi-2018