Rasfoire documente

Legea 273/2018 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010

publicat in M.Of. 1002 din 27-noi-2018

Decretul 950/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010

publicat in M.Of. 1002 din 27-noi-2018

Decizia 469/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (7), art. 57 lit. b), art. 61 alin. (1) teza întâi, art. 62 alin. (2) şi art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

publicat in M.Of. 1002 din 27-noi-2018

Opinie concurenta din 2018 la Decizia Curţii Constituţionale nr. 304 din 4 mai 2017

publicat in M.Of. 1002 din 27-noi-2018

Opinie concurenta din 2018 la Decizia Curţii Constituţionale nr. 392 din 6 iunie 2017

publicat in M.Of. 1002 din 27-noi-2018

Ordinul 128/2018 pentru instituirea unor măsuri privind pregătirea personalului Ministerului Afacerilor Interne cu drept de conducere a autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară şi pentru conducerea unor categorii de autovehicule de serviciu aflate în folosinţa instituţiei, precum şi pentru modificarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008

publicat in M.Of. 1002 din 27-noi-2018

Ordinul 129/2018 pentru abrogarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 504/2003 privind examinarea medicală şi testarea psihologică a conducătorilor de autovehicule cu atestat profesional (similari) angajaţi în Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 1002 din 27-noi-2018