Rasfoire documente

Hotarirea 1/2018 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

publicat in M.Of. 100 din 01-feb-2018

Hotarirea 1/2018 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 100 din 01-feb-2018

Decizia 634/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. c) şi lit. e) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

publicat in M.Of. 100 din 01-feb-2018

Decizia 775/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 100 din 01-feb-2018

Decizia 797/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 100 din 01-feb-2018

Hotarirea 32/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi transmiterea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei, respectiv a Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor în domeniul public al oraşului Aleşd, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 100 din 01-feb-2018

Ordinul 1237/2018 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital, prin lansarea unor serii noi de obligaţiuni cu maturitatea de 12 şi, respectiv, 20 de ani, în sumă totală cuprinsă între 1 miliard euro şi 2 miliarde euro, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ''Medium Term Notes'' şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

publicat in M.Of. 100 din 01-feb-2018

Ordinul 162/2018 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

publicat in M.Of. 100 din 01-feb-2018