Rasfoire documente

Hotarirea 962/2017 privind aprobarea tarifului pentru unele operaţiuni efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2018

Hotarirea 963/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Drum de legătură DN 5 - Şoseaua de Centură - Pod Prieteniei km 61+400'', judeţul Giurgiu

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2018

Ordinul 1565/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2018

Ordinul 3254/2017 privind Registrul de evidenţă fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2018

Ordinul 5658/2017 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.315/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea activităţii manageriale desfăşurate de către inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi din inspectoratele şcolare şi directorii caselor corpului didactic

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2018

Hotarirea 928/2017 privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 aprilie 2017, 2 iunie 2017, 21 septembrie 2017 şi 27 septembrie 2017 la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2018