Rasfoire documente

Ordinul 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

publicat in M.Of. 1092 din 21-dec-2018

Ordonanta urgenta 110/2018 privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional

publicat in M.Of. 1092 din 21-dec-2018

Ordonanta urgenta 111/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 1092 din 21-dec-2018

Hotarirea 1001/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

publicat in M.Of. 1092 din 21-dec-2018

Hotarirea 1003/2018 privind aprobarea actului adiţional nr. 4 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2000

publicat in M.Of. 1092 din 21-dec-2018

Ordinul 3815/2018 privind acordarea unui bonus de dobândă pentru investitorii în titlurile de stat emise prin Programul Tezaur

publicat in M.Of. 1092 din 21-dec-2018