Rasfoire documente

Hotarirea 1000/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 1091 din 21-dec-2018

Hotarirea 186/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 1091 din 21-dec-2018

Hotarirea 998/2018 pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

publicat in M.Of. 1091 din 21-dec-2018

Hotarirea 999/2018 pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

publicat in M.Of. 1091 din 21-dec-2018

Ordinul 1562/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Registrului pacienţilor cu boală cronică de rinichi în stadiul de predializă

publicat in M.Of. 1091 din 21-dec-2018

Ordinul 3148/2018 pentru modificarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018

publicat in M.Of. 1091 din 21-dec-2018

Rectificare din 2018 la art. 1 din Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 993 şi nr. 993 bis din 23 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 1091 din 21-dec-2018