Rasfoire documente

Hotarirea 995/2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale

publicat in M.Of. 1085 din 20-dec-2018

Hotarirea 996/2018 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

publicat in M.Of. 1085 din 20-dec-2018

Hotarirea 997/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către doamna Cliseru Speranţa

publicat in M.Of. 1085 din 20-dec-2018

Ordinul 1582/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ''CARFIL'' - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 1085 din 20-dec-2018

Ordinul 3813/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ''CARFIL'' - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 1085 din 20-dec-2018

Ordinul 2553/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ''CARFIL'' - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 1085 din 20-dec-2018

Hotarirea 994/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 1085 din 20-dec-2018