Rasfoire documente

Regulamentul 15/2018 privind Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 1082 din 20-dec-2018

Ordinul 3733/2018 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale

publicat in M.Of. 1082 din 20-dec-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare a Comisiei fiscale centrale

publicat in M.Of. 1082 din 20-dec-2018

Hotarirea 984/2018 privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea denumirii şi a descrierii tehnice ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după caz, precum şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării în condiţiile legii, a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Suceava din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 1082 din 20-dec-2018

Ordinul 1666/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 35 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba

publicat in M.Of. 1082 din 20-dec-2018

Decizia 368/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 713 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 138/2014

publicat in M.Of. 1082 din 20-dec-2018