Rasfoire documente

Ordinul 142/2018 privind aprobarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru relaţia cu industria naţională de apărare şi a Procedurii de acordare a avizului prealabil necesar autorizării operatorilor economici privind desfăşurarea de activităţi pentru realizarea de produse militare, sensibile şi strategice şi/sau prestarea serviciilor aferente

publicat in M.Of. 1081 din 20-dec-2018

Ordinul 1631/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 34 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea

publicat in M.Of. 1081 din 20-dec-2018

Ordinul 6426/2018 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.205/2016 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii SEPSIIPAR - S.R.L.

publicat in M.Of. 1081 din 20-dec-2018

Decizia 21/2018 [A] privind recursul în interesul legii vizând aplicarea dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 în ceea ce priveşte dizolvarea pe cale judecătorească, pentru insolvabilitate, asociaţiilor care au fost înfiinţate în temeiul art. 1 din Legea nr. 77/1994 şi art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, după caz

publicat in M.Of. 1081 din 20-dec-2018

Hotarirea 39/2018 privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali care exercită profesia în regim independent ca persoană fizică independentă sau ca titulari de cabinete individuale de practică independentă

publicat in M.Of. 1081 din 20-dec-2018