Rasfoire documente

Decizia 80/2018 [A] în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 1080 din 20-dec-2018

Circulara 30/2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 100 de ani de la naşterea lui Radu Beligan

publicat in M.Of. 1080 din 20-dec-2018

Decizia 487/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 şi art. 42 alin. (1) lit. a) pct. 4, alin. (2) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale

publicat in M.Of. 1080 din 20-dec-2018

Hotarirea 986/2018 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 1080 din 20-dec-2018

Hotarirea 987/2018 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0756 Ploieşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1080 din 20-dec-2018

Ordinul 5635/2018 pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.311/2018 privind desemnarea membrilor Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Preuniversitar

publicat in M.Of. 1080 din 20-dec-2018

Hotarirea 990/2018 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi

publicat in M.Of. 1080 din 20-dec-2018

Ordinul 1854/2018 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului Start-up Nation

publicat in M.Of. 1080 din 20-dec-2018