Rasfoire documente

Legea 310/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 1074 din 18-dec-2018

Hotarirea 44/2018 privind numirea unui vicepreşedinte - membru executiv - sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 1074 din 18-dec-2018

Hotarirea 45/2018 privind numirea unui membru supleant în Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Televiziune

publicat in M.Of. 1074 din 18-dec-2018

Hotarirea 184/2018 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Îmbunătăţirea căilor legale către Europa: o parte indispensabilă a unei politici echilibrate şi globale privind migraţia - COM (2018) 635 final

publicat in M.Of. 1074 din 18-dec-2018

Decretul 1246/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 1074 din 18-dec-2018

Hotarirea 40/2018 pentru aprobarea de către Parlament a extinderii ariei de dislocare a forţelor care participă în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti-ISIL/DAESH şi pe teritoriul Statului Qatar

publicat in M.Of. 1074 din 18-dec-2018

Hotarirea 41/2018 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019

publicat in M.Of. 1074 din 18-dec-2018

Hotarirea 42/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

publicat in M.Of. 1074 din 18-dec-2018

Hotarirea 43/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pentru anul 2019

publicat in M.Of. 1074 din 18-dec-2018

Hotarirea 185/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1.523 şi (UE) 2015/1.601 ale Consiliului sau alocarea acestora pentru alte acţiuni din cadrul programelor naţionale - COM (2018) 719 final

publicat in M.Of. 1074 din 18-dec-2018