Rasfoire documente

Decizia 488/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală

publicat in M.Of. 1073 din 18-dec-2018

Decizia 316/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către doamna Mirela Popină

publicat in M.Of. 1073 din 18-dec-2018

Decizia 317/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către doamna Nina Carmen Crişu

publicat in M.Of. 1073 din 18-dec-2018

Decizia 318/2018 privind înfiinţarea Grupului de lucru pentru negocierea proiectului de Acord interguvernamental România - Republica Populară Chineză privind cooperarea pentru implementarea Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă (IGA)

publicat in M.Of. 1073 din 18-dec-2018

Ordinul 144/2018 pentru aprobarea Listei armelor de foc scurte proiectate până în anul 1945 inclusiv

publicat in M.Of. 1073 din 18-dec-2018

Ordinul 1544/2018 pentru completarea Normelor privind autorizarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de distribuţie şi înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 131/2016

publicat in M.Of. 1073 din 18-dec-2018