Rasfoire documente

Decizia 584/2018 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 1 din Legea pentru modificarea şi completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, precum şi a legii în ansamblul său

publicat in M.Of. 1070 din 18-dec-2018

Hotarirea 960/2018 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 398 aflat în domeniul public al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1070 din 18-dec-2018

Ordinul 147/2018 pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru Ministerul Afacerilor Interne şi structuri ale acestuia

publicat in M.Of. 1070 din 18-dec-2018

Ordinul 167/2018 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 67/721/2009 privind aprobarea Planului de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii laptelui crud de vacă

publicat in M.Of. 1070 din 18-dec-2018

Ordinul 1480/2018 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 67/721/2009 privind aprobarea Planului de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii laptelui crud de vacă

publicat in M.Of. 1070 din 18-dec-2018