Rasfoire documente

Ordinul 3020/2018 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii ''Adventus'' din Cernica

publicat in M.Of. 107 din 05-feb-2018

Decizia 669/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, raportate la sintagma ''preţul cu care se vând în mod obişnuit, imobilele de acelaşi fel în unitatea administrativ-teritorială'' cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

publicat in M.Of. 107 din 05-feb-2018

Ordinul 161/2018 pentru modificarea Normelor privind autorizarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de distribuţie şi înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 131/2016

publicat in M.Of. 107 din 05-feb-2018

Decizia 91/2017 [R/R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la aplicarea şi interpretarea dispoziţiilor art. 1.743 alin. (1) teza a doua din Codul civil şi art. 1.658 alin. (3) din Codul civil

publicat in M.Of. 107 din 05-feb-2018

Hotarirea 1/2018 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2018

publicat in M.Of. 107 din 05-feb-2018

Hotarirea 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere

publicat in M.Of. 107 din 05-feb-2018