Rasfoire documente

Decizia 236/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 140-142 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1068 din 18-dec-2018

Hotarirea 975/2018 privind trecerea unor bunuri imobile - construcţii, aflate în administrarea Societăţii Române de Televiziune, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, precum şi transmiterea imobilului - construcţii şi teren, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Societăţii Române de Televiziune în administrarea Universităţii ''Alexandru Ioan Cuza'' din Iaşi, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

publicat in M.Of. 1068 din 18-dec-2018

Ordinul M.219/2018 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1068 din 18-dec-2018

Ordinul 193/2018 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018

publicat in M.Of. 1068 din 18-dec-2018

Decizia 67/2018 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. II din Legea nr. 263/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii

publicat in M.Of. 1068 din 18-dec-2018

Hotarirea 34/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 31/2017 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru, respectiv cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

publicat in M.Of. 1068 din 18-dec-2018