Rasfoire documente

Hotarirea 931/2018 privind aprobarea modelului steagului municipiului Roman, judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 1065 din 17-dec-2018

Hotarirea 932/2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Dobrosloveni, judeţul Olt

publicat in M.Of. 1065 din 17-dec-2018

Hotarirea 949/2018 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriei de investiţii ''Achiziţie sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii''

publicat in M.Of. 1065 din 17-dec-2018

Ordinul 140/2018 pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 49/2014 privind instituirea şi conferirea unor distincţii onorifice în Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 1065 din 17-dec-2018

Ordinul 188/2018 pentru modificarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 106/2015

publicat in M.Of. 1065 din 17-dec-2018

Ordinul 4800/C/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 1065 din 17-dec-2018