Rasfoire documente

Decizia 309/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 1064 din 17-dec-2018

Hotarirea 973/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Maritime'' - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 1064 din 17-dec-2018

Hotarirea 982/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

publicat in M.Of. 1064 din 17-dec-2018

Ordinul 1877/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

publicat in M.Of. 1064 din 17-dec-2018

Ordinul 2629/2018 privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poştală localitatea Valea Vinului, Cartier, drumul comunal, F.N., comuna Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Casa scriitorilor - pavilioanele C1 şi C2, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B

publicat in M.Of. 1064 din 17-dec-2018

Ordinul 3447/2018 privind stabilirea regulilor generale de eligibilitate pentru cheltuielile aferente proiectelor/măsurilor/proiectelor şi activităţilor SEAF finanţate prin Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

publicat in M.Of. 1064 din 17-dec-2018

Ordinul 1436/2018 privind stabilirea regulilor generale de eligibilitate pentru cheltuielile aferente proiectelor/măsurilor/proiectelor şi activităţilor SEAF finanţate prin Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

publicat in M.Of. 1064 din 17-dec-2018