Rasfoire documente

Decretul 1220/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 august 2018

publicat in M.Of. 1063 din 17-dec-2018

Decretul 1240/2018 privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

publicat in M.Of. 1063 din 17-dec-2018

Decretul 1241/2018 privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

publicat in M.Of. 1063 din 17-dec-2018

Legea 307/2018 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 august 2018

publicat in M.Of. 1063 din 17-dec-2018

Acord de imprumut din 2018 (Proiect privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

publicat in M.Of. 1063 din 17-dec-2018

Ordinul 1545/2018 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

publicat in M.Of. 1063 din 17-dec-2018

Ordinul 1613/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt

publicat in M.Of. 1063 din 17-dec-2018

Ordinul 3695/2018 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.

publicat in M.Of. 1063 din 17-dec-2018

Ordinul 3740/2018 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.320/2018 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 549/2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

publicat in M.Of. 1063 din 17-dec-2018

Ordinul 1560/2018 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

publicat in M.Of. 1063 din 17-dec-2018